Menu
Reklama

Imieninowe kartki flash
Ślubne smsy
Święta kościelne
Boże Narodzenie
Wielkanoc
Wszystkich Świętych
Religie świata
Islam
Buddyzm
Święta w Grudniu
Zarabianie na grach internetowych
Rozwód
Rozwód zostaje orzeknięty przez sąd, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Następuje on, kiedy między współmałżonkami nie istnieje więź fizyczna, emocjonalna i gospodarcza. W przypadku badania trwałości związku, liczy się czas, jaki upłynął od początków problemów małżeńskich oraz czy małżonkowie podtrzymują decyzję. Wnosek należy zgłosić do sądu w mieście, gdzie jest się zameldowanym. Przed pierwsząrozprawą jest tzw. posiedzenie pojednawcze, na którym próbuje przekonać się małżonków do zmiany decyzji. JEżeli to nie nastąpi odbywa się pierwsza rozprawa.


Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli:

- z powodu rozwodu mogłoby ucierpieć dobro dzieci małżonków,
- rozwodu żąda małżonek, który jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego, natomiast druga strona nia wyraża zgody na rozwód,
- orzeczenie rozwodu mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W wyroku rozwodowym sąd musi orzec:

- kto jest winny rozpadu małzeństwa,
- które z rodziców będzie sprawowało władzę rodzicielską nad wspólnym nieletnim dzieckiem,
- w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i kształcenia dziecka. Sąd zasądza alimenty na rzecz dziecka, a nie rodzica.
- o korzystaniu ze wspólnego mieszkania w przypadku kiedy po rozwodzie małżonkowie nadal będą wspólnie zamieszkiwać.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec:

- na wniosek jednego z małżonków o podziale majątku wspólnego i o eksmisji jednego z małżonków,
- na zgodny wniosek obojga małżonków o podziale wspólnego mieszkania lub o przyznaniu mieszkania jednemu z nich.

W trakcie rozwodu można domagać się od współmałżonka alimentów w przypadku gdy:

- jeden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia i znajduje się w trudnej sytuacji, np. jest ciężko chory i dlatego nie może pracować,
- rozwód znacznie pogorszy jego sytuację materialną, a współmałżonek od którego żąda alimentów został uznany za winnego rozpadu małżeństwa.

Obowiązek płacenia alimentów wygasa gdy:

- w chwili śmierci osoby zobowiązanej do płacenia alimentów,
- osoba zobowiązana do płacenia alimentów znajdzie się w niedostatku,
- osoba otrzymująca alimenty ponownie wstąpi w związek małżeński,
- upłynie 5 lat od orzeczenia rozwodu, a do płacenia alimentów zobowiązany jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.
Gadżety na komórkę - Siemens
Reklama
Copyrights & Design KATILA