Menu
Reklama

Imieninowe kartki flash
Ślubne smsy
Święta kościelne
Boże Narodzenie
Wielkanoc
Wszystkich Świętych
Religie świata
Islam
Buddyzm
Święta w Grudniu
Zarabianie na grach internetowych
Ślub Konkordatowy
W wyniku porozumienia zawartego między Stolicą Apostolskią a Rzeczpospolitą Polską w życie weszła tzw. umowa konkordatowa. Dzięki niej można zawrzeć związek małżeński w kościele, dopełnić formalnośći, a małżeństwo będzie uznane przez polskie prawo. Ślub najlepiej wziąć w parafii jednego z narzeczonych, ponieważ w innym przypadku wiąże się to z dodatkowymi formalnościami - zgody z parafii.

Dokumenty wymagane w Urzędzie Stanu Cywilnego:

Panna/Kawaler
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty do wglądu

Wdowa/Wdowiec
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dowód osobisty do wgląduDokumenty wymagane w parafii:

- dowód osobisty
- świadectwo chrztu oraz świadectwo bierzmowania narzeczonych, które pobiera się z parafii, w której zostało się ochrzczonym
- zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (w trzech egzemplarzach)
- zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
- zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych. Dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej.
- zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych dwóch spowiedzi


Należy pamiętać o zarezerwowaniu daty i godziny w parafii. Zdarzją się miesiące, w których ślubów jest więcej, dlatego najlepiej pierwszą wizytę odbyć na 7 miesięcy od daty planowego ślubu.

Na 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, w celu złożenia trzech pierwszych dokumnentów. Na ich podstawie urzędnik kościelny sporządzi "Protokół przedślubny" oraz formularz zapowiedzi dla narzeczonej i narzeczonego. Jeżeli narzeczeni należą do innych parafii, jeden z formularzy należy zanieść do parafii, gdzie nie odbywa się ślub. Czas trawania zapowiedzi waha się od 2 do 4 tygodni. W tym czasie należy także rozpocząć kurs przedmłżeński, który trwa od 7 do 10 tygodni.

W czasie trawania kursu należy uda się do Urzędu Stanu Cywlinego, aby uzyskać zapenienie o braku okoliczności wykluczjących oraz podać informacje o przyjmowanych nazwiskach.

W tym czasie należy także przystąpić do pierwszej spowiedzi świętej. Tydzień przed ślubem należy zanieść do kancelarii wszystkie brakujące dokumenty

W dzień przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi. W zależności od parafii w ten dzień lub w dzień ślubu należy udać się, wraz ze świadkami, do kancelarii, w celu przedłożenia zaświadczenia o spowiedzi, podpisaniu "aktu ślubu", podstawę sporządzenia aktu małżeństwa i złożenia obrączek.

Urzędnik kościelny do pięciu dni przesyła stosowne dokumenty do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Skrócony akty małżeństwa można odebrać 2 tygodnie po ślubie

Opłaty:

- opłata skarbowa 80 zł
- opłata za podanie do ślubu konkordatowego 5 zł
- odpis skrócony 10 zł (pierwsze trzy bez opłaty)
- odpis zupełny 20 zł
- decyzja o przyspieszeniu terminu 20 zł (plus opłata skarbowa za druk podania w wysokości 1,50 zł, a od każdego załącznika 15gr.)
- opłaty w kościele "co łaska"
Gadżety na komórkę - Alcatel
Reklama
Copyrights & Design KATILA